Airship Community

Instruction PL versions translation bugs

The minimap legend is completely wrong/mismatched/missplaced. The correct version should be:

LEGENDA IKON MINIMAPY

Wrogowie | Nieotwarta skrzynia ze skarbem
Stół wytwarzania /czarowania/alchemii | Magiczna świątynia
Niezebrany węzeł zasobów | Panel teleportacyjny
Łowisko | Nieprzeczytana historia
Portal do innego pomieszczenia | Położenie celu misji/zadania
Niezbadane pomieszcenie | Położenie wydarzenia lochów

Additionally there is no" Tajne pomieszczenia" (secret rooms) even in original instruction.

SIŁA ATAKU
obrażeń tarcz” ?! -> “wytrzymałości tarcz”

KRYT. / POŚPIECH / UNIK
“wyższy współczynnik krytyczności/pośpiechu/ uniku” sorry… a what ?!
give it just “need more points of X stat”- > “proporcjonalnie więcej punktów”

in the far end :


“posiadać jedno zaklęcie” -> “posiadać jedno magiczne wzmocnienie”
zaklęcie = spell
magiczne wzmocnienie = enhancement

also… why the screenshots in the instructions are from english version ?! T_T

Thanks for the report, @Kracken! We’ll send this to our Loc team for revision.

And the screenshots are from the English version because the text in the screenshots isn’t meant to be important, just a placeholder :slight_smile: If we included screenshots from every different language, it would increase the size of the game for everyone! We figured people would prefer we keep the download size small.

1 Like